نویسه جدید وبلاگ

زبان سوئدی به سبک

http://lexin2.nada.kth.se/lexin/ برگردان

http://digitalasparet.se/safovn/d/70031arb.htm شنیداری

نظرات:

mohammad
«mohammad» می‌گوید:
«dorod bar to»گزارش تخلف
بعدی